XuanTe原创女装
  68 券后 128
  霓裳高端精品女装
  178 券后 198
  知琴旗舰店
  78 券后 108
  梦蝶婷服饰旗舰店
  98 券后 148
  ALLYN 阿琳家
  160 券后 165
  彩彩家女装
  128 券后 168
  iefiel旗舰店
  135.4 券后 155.4
  互季旗舰店
  75.8 券后 95.8
  emu服饰旗舰店
  219 券后 279
  知琴旗舰店
  68 券后 108
  五福鹿旗舰店
  48 券后 68
  馨帮帮sinbounboun
  66.9 券后 71.9
  王大大 原创设计女装
  168 券后 178
  花猫女装 轻熟风高性价比品质女装
  138 券后 238
  osa品牌服饰旗舰店
  209 券后 289
  王大大 原创设计女装
  168 券后 178
  彩彩家女装
  138 券后 178
  千娜儿旗舰店
  248 券后 278
  乾赫新德瑞娜专卖店
  239 券后 259
  lady coco私房欧货
  229.8 券后 249.8
  梵莉思女装旗舰店
  238 券后 258
  佳姿韵旗舰店
  88 券后 118
  H D D Studio 黄大大
  83 券后 88
  邂幕旗舰店
  24.9 券后 34.9
  知琴旗舰店
  68 券后 108
  朝柳色新OL风尚纺
  188 券后 198
  古缇柔旗舰店
  108 券后 118
  韩衣女王时装定制
  115.1 券后 125.1
  锦绣媛原创女装
  249 券后 279
  幼瓷自制独立女装
  158 券后 258
  兰禹旗舰店
  189 券后 209
  佳姿韵旗舰店
  108 券后 138
  爵之歌旗舰店
  96 券后 106
  GOODLUCK大码女装
  88 券后 98
  彩彩家女装
  118 券后 148
  梵莉思女装旗舰店
  258 券后 278
  珀薇拉旗舰店
  49 券后 79
  艾诺黛服饰旗舰店
  163 券后 173
  王大大 原创设计女装
  158 券后 168
  主缕旗舰店
  115 券后 145
  MISSFLY飞姐定制
  106.1 券后 116.1
  梵莉思女装旗舰店
  258 券后 278
  尼斯燕旗舰店
  68.6 券后 88.6
  帝柔北京专卖店
  326 券后 416
  珈柏尔女装旗舰店
  169 券后 179
  杨柳细腰旗舰店
  131 券后 136
  格格吉祥旗舰店
  109 券后 139
  达菲时尚 有范儿女装
  188 券后 218
  SHENSHEN with U
  154 券后 159
  衣朵度假沙滩裙
  152 券后 157